PLonJLFEHhRwJmU6vQxAzjtXVYyGrsFXiZ
Balance PNY
12569.20000000